Əlaqə vasitələri

Tofiq Bayram: “Ana dilim”

Qalxıb Şahdağına söz istəyirəm,

Çatsın hay-harayım dinləyənlərə,

Mən nankor deyirəm, nacins deyirəm –

Öz ana dilini bilməyənlərə!

Bu dil şirinlikdə şərbət kimidir,

Saflığı qorunan sərhəd kimidir,

Anamız Vətən də qürbət kimidir –

Öz ana dilini bilməyənlərə!

İtsin gözlərimdən qoy ilim-ilim,

Qəzəb ümmanıyam, yoxdur sahilim.

İlan zəhərindən acıdır dilim –

Öz ana dilini bilməyənlərə!

Döyüşdə bərkiyib el polad olur,

Zirvəyə uçmağa dil qanad olur.

Torpağın sevinci, dərdi yad olur –

Öz ana dilini bilməyənlərə!

Mən qədim “Qarabağ şikəstəsi” yəm,

Üzeyir nəfəsli gül dəstəsiyəm.

Vaqifin, Vurğunun nifrət səsiyəm –

Öz ana dilini bilməyənlərə!

Yad dildən pay umub kişi dilənməz,

Bu ləkə üstündən heç vaxt silinməz.

Füzuli şeirdə kimdir bilinməz –

Öz ana dilini bilməyənlərə!

Beyninə girmədi, ana öyüdü,

Əsilsiz yaşayıb o küt böyüdü,

Görüm haram olsun ananın südü –

Öz ana dilini bilməyənlərə!

Yad əllə bir çiçək, gül dərilməsin,

Canlı meyit olsun, o dirilməsin.

Bu ana torpaqda yer verilməsin –

Öz ana dilini bilməyənlərə!

Nankorun qızıldan olsa dirəyi,

Dar gündə millətin olmaz gərəyi.

Haramdır Vətənin halal çörəyi –

Öz ana dilini bilməyənlərə!

Bu dildə bir qızmış pələngəm, şirəm,

Aslanlar döşündən mən süd əmirəm.

Yeddi oğul doğsun, ana demirəm –

Öz ana dilini bilməyənlərə.

Yüz dili öyrənsən, alqışlayıram,

Hər dili üzüyə bir qaş sayıram.

Güllədən kəsərli söz tuşlayıram

Öz ana dilini bilməyənlərə.

Birinə əslini danıb desələr,

Bu nifrət ölüncə ona bəs edər,

Bir gün öz övladı qənim kəsilər –

Öz ana dilini bilməyənlərə.

Qədrini bilməsə kamanın, neyin,

Saman çuvalıdır o baş, o beyin

Bu ana torpaqda fərari deyin –

Öz ana dilini bilməyənlərə!

Övlad ki, yadlaşdı, dərd böyük olur,

Çəkdiyi xəcalət ömürlük olur.

Vicdan da, qeyrət də artıq yük olur –

Öz ana dilini bilməyənlərə!

Bu gün azad dilli Azərbaycanam,

O taylı, bu taylı vahid bir canam,

Baxır ögey kimi ağbirçək anam –

Öz ana dilini bilməyənlərə!

Şairəm, adım da Tofiq Bayramdır,

Bu dil cəngi səsim, ana laylamdır.

Vətəndaş sözünü demək haramdır,

Vətənin karına gəlməyənlərə.

Bu qanun ən ağır bir ittihamdır –

Öz ana dilini bilməyənlərə!

Tofiq Bayram

Loading