Əlaqə vasitələri

Audio

Üzeyir Hacıbəyov: “Cəngi”

“Cəngi” cəngavərlik yerişini, meydana oxumanı, döyushə çağırışı ifadə edir. “Cəngi”nin yaranma tarixi çox qədimdir. Azərbaycan ərazisində Cəngi adlanan ərazi də var: Şamaxı rayonunda (indiki Qobustan rayonunun ərazisi). Qədim oğuz tayfalarında qəbilələr arasında döyüş, güləş zamanı, yarışlarda, hərbi mərasimlərdə Cəngidən istifadə edilirdi.

Tacir Şahmalıoğlu Bayatı Şiraz

Loading