Əlaqə vasitələri

Dollar harda satılır-satılsın, ancaq rəsmi sənədlə, şəxsiyyət vəsiqəsi ilə satılsın.

Dollar harda satılır-satılsın, ancaq rəsmi sənədlə, şəxsiyyət vəsiqəsi ilə satılsın.
Görün manat nə tez qiymətə minəcək.
Zavallı millətimizdə onsuz da o qədər pul yoxdur.
Dolları alıb xaricə ötürənlər rüşvətxor, korrupsioner adamlardır. Valyuta alış-verişi rəsmiləşdirilməlidir ki, dövlət kimin oğru olduğunu bilsin.
Dollar alışına limit qoyulması da məqsədə uyğundur.

Mal və xidmətlərin İxracı, eləcə də istehsalla məşğul olanlar isə istədikləri qədər, ancaq yalnız bank vasitəsilə köçürmələr edə bilərlər.

30.12.2015

Loading