Əlaqə vasitələri

Əgər bu Smit deyilən kişi, həqiqətən də, ermənilərin təsiri ilə o qanun layihəsini hazırlayıbsa və

Əgər bu Smit deyilən kişi, həqiqətən də, ermənilərin təsiri ilə o qanun layihəsini hazırlayıbsa və Azərbaycan hakimiyyətindən korrupsiyaya son qoymağı, öz vətəndaşlarını şərləyib tutmamağı, yetim malını yeməməyi tələb edirsə, halal olsun o ermənilərə.

Həm də min dəfə halal olsun.

Deməli, Smitə təsir edən ermənilər bizim ermənilərdən ürəyi yumşaqdırlar, insaflıdırlar, humaistdirlər, qanunpərəsdirlər.

Halal olsun!

26.12.2015

Loading