Əlaqə vasitələri

Mən əlavə təklif edərdim ki, uşaqlarının qayğısına qalmayan,

Valideynlərin öz uşaqalrının qayğısına qalmaq, təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olmaq vəzifəsi var. Bu baxımdan qanun yerində qəbul olunub.
Mən əlavə təklif edərdim ki, uşaqlarının qayğısına qalmayan, onların təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olmayan, onlarla pis rəftar edən ata-analar valideynlik hüquqlarından məhrum edilməli, uşaqlar alınıb dövlətin, ya da başqa ailələrin himayəsinə verilməlidir.

 

05.12.2015

Loading