Əlaqə vasitələri

Faciəmiz bilirsinizmi nədədir?

Faciəmiz bilirsinizmi nədədir?
Mən tam əminəm ki, sabah ermənilər Bakını işğal etməklə Azərbaycan dövlətçiliyinə son qoyarsa, millətimiz indiki kimi yenə də seyrçi qalacaqdır.
Son 20-30 ildə aparılan siyasətin nəticəsi budur.
Canlı ölülər məmləkəti– AZƏRBAYCAN !
Ancaq bir gün bu xalq elə indiki hakimiyyətin özünə lazım ola bilər.
Məsələn, Qarabağı azad etmək üçün. Nəticə yaxşı olmayacaq. İnanın mənə.

 

08.12.2015

Loading