Əlaqə vasitələri

Rejim sivil, qanuni mübarizəni rədd etdi.

Bu “seçki”lərdən sonra Azərbaycanda siyasi mübarizə meydanı radikallara və … qəzəbli XALQa qaldı.
Çox təəssüf!!!
Rejim sivil, qanuni mübarizəni rədd etdi.

 

03.11.2015

 3,275 dəfə ümumi oxunub,  2 dəfəsi bu günə aiddir.