Müxtəlif müəlliflər

“Kommunistlər – vətəndaşlarını girovluqda saxlayanlar”, Məmmədxan Əzizxanlı, “Müxalifət”. az saytı

http://muxalifet.az/kommunistlr-vtndaslarini-girovluqda-saxlayanlar.html Sovet dönəmində demək olar ki, bütün vəzifəlilərimiz (cüzi istisnalarla) bitərəf doğulsa da, birinci sinifdən dördüncü sinfədək oktyabrat (yəni,Oktyabr inqilabı deyilən, əslində isə silahlı çevrilişdən doğulmuşlar), beşinci sinifdən səkkizinci sinifədək pioner (fransızca,öncül), səkkizinci sinifdən isə komsomola (Lenin adına Kommunist Gənclər…

davamı burada...