Əlaqə vasitələri

Zəhmət çəkin xarici ölkələrdə gizlətdiyiniz varidatınızın ..

Zəhmət çəkin xarici ölkələrdə gizlətdiyiniz varidatınızın, Azərbaycanda olan, lakin heç vaxt sizə lazım olmayacaq mülklərinizin hesabına bu gəmini xilas edin.
Unutmayın, “AC QILINCA CAPAR” hikmətini.

Xalqın əsəblərini, səbrini bunca sınağa çəkməyin!!!

 

02.01.2016

Loading