Əlaqə vasitələri

Nə məsləhət görürsünüz, bəlkə “Bank qurbanları” adlı cəmiyyətdə birləşək?

Əziz həmvətənlər!

Nə məsləhət görürsünüz, bəlkə “Bank qurbanları” adlı cəmiyyətdə birləşək?
Bir yerə toplanıb problemləri müzakirə edək, həll yollarını axtaraq və bizi bu duruma salanlarla mübarizə metodlarını razılaşdıraq.

Bu cəmiyyətə qoşulmaq üçün şəxsən kredit borcunuzun olması önəmli deyil.

04.01.2016

Loading