Əlaqə vasitələri

KQB-nin “anektod və məsəllər idarəsi” var idi.

KQB-nin “anektod və məsəllər idarəsi” var idi.

“Xalq üçün ağlayan göz kor olar”,
“Kişi arxadan vurmaz”,
“ac ol, kişi ol”,
“alnına nə yazılıbsa, o da olacaq” və s. kimi “yaradıcılıqla” məşğul idi.

İnsan ac da olsa, tox da olsa, kişi olmalıdır.
Lazım gələndə, düşməni məhz arxadan vurmaq məziyyətdir, hərbi qabiliyyətdir.
Alın yazısını bü cür başa düşəcəyiksə, onda yaşamın nə mənası?
Baxın: tarixdə qalan kimlərdir; xalqa qan udduran məmurlar, yoxsa xalqa gün ağlayanlar? Xalqa gün ağlamaq imandandır. Əslində belə olmalıdır bu məsəl.

“Atalar”a çox da inanmayın !!!

31.12.2015

 4,035 dəfə ümumi oxunub,  2 dəfəsi bu günə aiddir.