Əlaqə vasitələri

Ancaq bu ilin adını “Erməni ili” qoysalar, başqa məsələ…

2014-cü ilin adını “Sənaye ili” qoyub, sənayeni,
2015-ci ilin adını “Kənd təsərrüfatı ili” qoyub, kənd təsərrüfatını məhv etdilər.

Qorxuram ki, 2016-cı ilin adını “Qarabağ ili” qoyalar. Çox qorxuram, dostlar!

Ancaq bu ilin adını “Erməni ili” qoysalar, başqa məsələ…

04.01.2016

Loading