Əlaqə vasitələri

Bu sanksiyalar çoxdan qoyulmalı idi.

Bu sanksiyalar çoxdan qoyulmalı idi.
Nefti bizim cinayətkarlarla bir yerdə içib qurtarandan sonra Azərbaycanın rüşvətxorlarının xaricdəki pullarının qarət edilməsi bu zavallı millətə nə verəcək ki?!
Bunlar, olanlarının mində birini itirəcəklər və bu itirilən də qərbin cibinə gedəcək. Yenə də acından ölən millət olacaq.
Bu da qərbin köhnə oyunudur.
Daldan atılan daş kimə xeyir verəcək: yaşayarıq, görərik.

 

18.12.2015

Loading