Əlaqə vasitələri

Bizdə çatışmayan bir struktur var: “Nəzarət idarəsi”.

Bizdə çatışmayan bir struktur var: “Nəzarət idarəsi”. Təcili bu adda bir dövlət orqanı təsis edilməli, ona qanunların, qərarların, fərmanların və sair normativ aktların icrası üzərində nəzarət funksiyası verilməli və vəzifəsini vaxtında, layiqincə yerinə yetirməyən məmurları, prezidentə məlumat verməklə, dərhal tutduqları vəzifədən kənarlaşdırmaq hüququ verilməlidir.

 

17.12.2015

Loading