Əlaqə vasitələri

… ifadə etdiyim istənilən fikir şəxsimə aiddir…

Dostlar, mənim sosial şəbəkələrdə və sair kütləvi informasiya vasitələrində ifadə etdiyim istənilən fikir şəxsimə aiddir və qətiyyən üzvü olduğum Milli Şuranın mövqeyi kimi qəbul edilməməlidir.

 

22.10.2015

Loading