Əlaqə vasitələri

Prezident-Müxalifət-Xalq

Prezident:
— indiki qərarlılığını davam etdirəcəksə,
— Dövlət büdcəsini, milli sərvətlərimizi talan edənləri cəzalandırıb oğurladıqlarını geri qaytarmaq istiqamətində tədbirlər görəcəksə,
—iqtisadiyyatdakı manopoliyanı götürüb, real olaraq korrupsiyaya qarşı mübarizəyə başlayacaqsa,
— Gənc kadrları ətrafına yığıb, müxalifətin də mövqeyini nəzərə almaqla, yeni köklü sistem islahatlarına başlayacaqsa,
— Milli barışıq və dayanıqlı stabillik naminə siyasi məhbusları azad edəcəksə,
— Konstitusion dəyişikliklərə gedib, müxalifətlə birlikdə mədəni dünyanın, Avropanın idarəçilik qaydalarını və İslam əxlaqını Respublikamızda bərqərar etmək istiqamətində fəaliyyətə başlayacaqsa,
— Həqiqi tolerantlığın təmin edilməsi istiqamətində çalışacaqsa,

Müxalifət:
— stabilliyin təmin edilməsində Prezidentə dəstək olmalı,
–İndiki: deputatları təyin edilən, idarə olunan və Prezidentin nəzarətində olan parlamentin legitimliyini tanımalı və bu parlamentlə əməkdaşlıq etməli,
— Prezidentə başladığı islahatları həyata keçirmək üçün növbəti 5 ildə də seçilmək hüququnu tanımalı,
— xalqı sağduyulu olmağa və stabilliyi pozmağa çalışan qüvvələrə qarşı mübarizədə Prezidenti dəstəkləməyə çağırmalı.
— bütün xarici qüvvələrin Respublikamızın daxili işlərinə qarışmağına qarşı Prezidentlə eyni mövqedən çıxış etməli.

Xalq:
— hamılıqla Prezidenti dəstəkləməli, qorumalı və onun əmr-fərmanlarını sözsüz yerinə yetirməli,-
— stabilliyin qorunmasında, islahatların həyata keçirilməsində qətyiyyətli, fəal və sağduyulu olmalıdır.

Bu şansı əldən qaçırsaq ALLAH(c.c) və TARİX bizə bu imkanı bir də bəlkə vermədi.

 

19.10.2015

Loading